Karlovská logo

graphic & web designer

Slovník pojmůDoména
je unikátní internetová adresa, na které zákazníci najdou vaše webové stránky. Například www.nazevspolecnosti.cz. Doménu si pronajmete u registrátora (tento krok samozřejmě mohu zařídit za vás). Za vaši unikátní www adresu platíte periodicky (zpravidla ročně) registrátorovi poplatek. Výše záleží na konkrétní adrese a koncovce (top level domain) jako například .cz, .com, .net a podobně. Název adresy je libovolný, avšak nesmí být již registrován jinou osobu, tzn. doména musí být volná.

Layout
je rozvržení stránky (ať tiskové, nebo elektronické). Při návrhu layoutu se řeší velikost stránky, rozmístění textu a fotek, zrcadlo stránky apod.

Marketingový mix
aby mělo smysl propagovat výrobek nebo službu na trhu, musí mít správně nastavený marketingový mix. Ten se skládá ze čtyř faktorů: produkt (zvážit, zda opravu najde svého kupce), cena (optimální), distribuce (kde a jakým způsobem se bude výrobek prodávat) a poté zbývá ona propagace (promotion). Pokud nejsou první tři kroky vhodně nastavené, zpravidla ani sebelepší promo nepomůže. Například pokud bude cena nadhodnocena nebo bude zboží nabízeno na nevhodném místě (třeba sladkosti ve fitnesscentru).

Off-line propagační materiály
vše mimo síť, tedy zejména tištěné dokumenty (letáky, brožurky, ale i billboardy, polep vozu atd.).

On-line propagační materiály
vše, čím se prezentujete na webu (bannery, videa, fotky na sociálních sítích, webové stránky, obrázek přiložený u mailového podpisu atd.).

One page web
jednoduchý jednostránkový web. Neobsahuje další podstránky. Uživatel roluje dolů, web ale může být rozdělen na jednotlivé sekce, mezi nimiž se lze pohybovat pomocí prokliku. Design těchto stránek bývá většinou jednoduchý a nadčasový. Nespornou výhodou tohoto řešení je ekonomická stránka. Zpravidla se na takového stránce objevuje logo, stručný text o historii a nabídce firmy, otevírací doba, kontakt a pár fotografií.

Redesign
je inovace a modernizace již nevyhovujícího designu. Redesignovat lze logo i celkovou vizuální identitu a webové stránky, on-line i off-line propagační materiály.

Responzivita
dokáže zajistit, aby byly stránky dobře zobrazené v jakémkoli zařízení (PC, notebooku, tabletu, mobilu…). Tedy aby vypadaly dobře na jakékoliv šířce daného zařízení. V současné době vzhledem k narůstajícímu počtu uživatelů přicházejících na web výhradně z mobilních telefonů je responzivní design velice důležitý při tvorbě stránek. Responzivní webovky jsou nejen uživatelsky příjemnější, ale rovněž vyhledávače je zvýhodňují.

SEO / Optimalizace stránek
SEO Search Engine Optimization, česky optimalizace pro internetové vyhledávače. Oč jde? Cílem SEO je zvýšit návštěvnost webu a dostat ho do předních pozic vyhledávačů. Zákazníci vás tedy snadněji najdou. Nestačí totiž mít stránky krásné. Můžou být vizuálně dokonalé, avšak pokud o nich nikdo nebude vědět, nebudou rozhodně plnit svůj účel. Prvním krokem je analýza klíčových slov. Tato slova je poté potřeba vhodně zakomponovat do důležitých míst na stránkách, aby se na dané fráze ve výsledcích vyhledávání zobrazovaly. Optimalizace stránek je dlouhodobý proces. Pokud je však strategicky promyšlený, přináší kvalitní a prospěšné výsledky.

Vizuální identita
Jednotná vizuální identita firmy buduje u okolí povědomí o její existenci. Okolím se rozumí zákazníci, obchodní partneři nebo i zaměstnanci. Díky vizuálnímu stylu si zákazník společnost zapamatuje a snadno ji odliší od konkurence. Mezi základní prvky vizuální identity se řadí zejména logo nebo třeba firemní barvy.

Webhosting
Je datový prostor u poskytovatele, kde je nahraný obsah vašich stránek. Webhosting je včetně domény nezbytný pro vlastníka www stránek. Jedno jde ruku v ruce s druhým. Kvalitní webhosting bývá placený (v řádech stokorun ročně). Lze se setkat i s webhostingem zdarma, zde je ale třeba počítat s jistými úskalími (omezená datová velikost, reklamy a odkazy na vašich stránkách, absence zákaznické podpory apod.).


Potřebuji...